El Director General de Recursos Sanitarios de la Generalitat de Catalunya excusa su asistencia como observador el Examen Corporativo de FENACO

A invitación de FENACO para participar como oberevador en el Examen Corporativo, El Director General de Recursos Sanitarios, del Departament de Sanitat I Seguritat Social de la Generalitat de Catalunya, Eugeni Sedano, excusa su asistencia al mismo, en los siguientes términos:

Senyors


En primer lloc els vull agrair la seva amable invitació per participar com a observador en els exàmen coporatius que la vostra Federació organitza per a l’obtenció del DAP en Naturopatía, Acupuntura i Shaitsu.


Malgrat el meu interès en acompanyar-los,he d’excusar la meva assistencià, donat que, como vostès ja coneixen, actualment des del Departament de Sanitat i Seguretat Social s’està desenvolupant una iniciativa pel que fa les medicines no convencionals que encara no es pot donar per finalitzada. Per la qual cosa, crec que no ‘es el moment idoni de partiicpar en qualsevol esdeveniment relacioat amb aquestes activitats. Entenc que aquesta postura s’ha considerar como una voluntat de no interferir en el bon resultat del proc’es en qu’e estem tots plegats treballant i que tots desitgem.


Ben cordialment

La carta viene firmada por:
Eugeni Sedano i Monasterio. Director General- en Barcelona a 12 de enero de 2001. la fecha de salida es 15.01.01. a las 15:39 con nº 000869, de la Direccó General De Recursos Sanitaris. Departament de Sanitat i Seguritatat Social. Generalitat de Catalunya. Travessera de las Corts, 131 –  159. Pavelló Ave María.08028 Barcelona. Tel. 93.227.29.00 – Fax: 93.227.29.00