FENACO abre el Blog PROFESION NATUROPATICA en gallego

PROFESION NATUROPATICA pretende ser o lugar de encontro dos Profesionais Naturópatas ejercientes en Galicia, co obxectivo de ir dando a coñecer a práctica profesional naturopática e as ferramentas que utiliza o profesional naturópata no seu procedemento de intervención naturopática.

Á vez que servir de marco reivindicativo, que se concreta en:

.Os Profesionais Naturópatas esiximos igualdade de trato profesional e laboral, como las demais profesións e actividades laborais recoñecidas en España.
.Os Profesionais Naturópatas pedimos un recoñecemento profesional e laboral que permita un emprego de calidade e estable.
.Os Profesionais Naturópatas reclamamos un trato profesional e laboral en igualdade de dereitos aos demais traballadores.
.Os Profesionais Naturópatas solicitamos unha regulación con validez en toda España, que manteña a cohesión formativa e laboral.
.Os Profesionais Naturópatas demandamos o noso dereito ao desenvolvemento profesional e á carreira profesional.
.Os Profesionais Naturópatas queremos da Administración Central e Autonómica un compromiso de regulación en toda España cos mesmos dereitos que las demais profesións

La dirección es http://www.blogoteca.com/fenacogalicia/index.php