I Congreso Galego de Naturopatía: “A Naturopatía, A nosa Profesión”

A Organizacion Colexial Naturopatica FENACO en Galicia, FENACO Galicia, organiza en Pontevedra, o próximo día 24 de Novembro, o I Congreso Galego de Naturopatía “In Memoria José Castro”

O I Congreso Galego de Naturopatia que imos celebrar en Pontevedra esta enmarcado dentro do conxunto de actividades cientificas, profesionais e corporativas que a Organizacion Colexial Naturopatica FENACO, desde 1984, organiza dirixido aos profesionais, usuarios, empresarios, estudantes, centros de formacion, herbolarios, centros de herbodietetica, editoriais que conforman o sector Naturopatico, e que este ano coincide co 90 aniversario da Naturopatia española (1922 ? 2012), por iso este Congreso realízase “In Memoria Jose Castro”, primeiro Naturopata español titulado nado en Pontevedra.

O Congreso Galego de Naturopatia ten como obxectivo ser o referente do sector dos Metodos Naturais e Procedementos de Saúde (“terapias naturais, terapias alternativas, terapias holísticas, terapias complementarias, etc..”) en Galicia. Pretendemos que teña unha periodicidade anual para ofrecer un espazo que fomente o intercambio de experiencias profesionais, docentes, investigadoras, empresariais etc?, asi como ser un escaparate para os produtos e servizos máis innovadores do sector Naturopatico

Este I Congreso Galego de Naturopatia, que imos celebrar en Pontevedra o 24 de Novembro de 2012, pretende seguir dando a coñecer o proceso de integracion da Naturopatia como un servizo mais de saúde, xa que a demanda dos Servizos Profesionais de Naturopatia, que estan funcionando en Galicia a nivel privado, esta en aumento. No proceso de recoñecemento do labor que realiza o profesional Naturópata, espérase contar co apoio das administracións públicas, sindicatos, organizacións empresariais e os partidos politicos para que coñezan o plan de regulacion da Organizacion Colexial Naturopatica FENACO, que beneficiase á sociedade Galega no seu conxunto, con prestacións de Servizos Profesionais de Naturopatia de alta calidade.

Os temas centrais que abordase o I Congreso Galego de Naturopatia ten que ver coa evolución da oferta dos Servizos Profesionais de Naturopatia e o seu implantacion na sociedade galega, as relacións coa administracion, e sobre todo, a profesionalizacion e a calidade na atención, que é o que distingue aos Colexiados FENACO.

Os obxectivos basicos que establece a organizacion deste Congreso, aberto a todo tipo de publico, son:

  • Expor os cambios que se estan producindo na concepcion da saúde e o aumento da demanda dos Servizos Profesionais de Naturopatia por parte da sociedade.
  • Dar a coñecer cales son as funcións do profesional da Naturopatia.
  • Explicar as distintas tecnicas de que dispón a Naturopatia.
  • Divulgar os Métodos Naturais e Procedementos de Saúde como elemento básico dos autocuidados e autogestion de de saúde.
  • Expor a importancia cultural e social que ten a utilizacion dos Métodos Naturais e Procedementos de Saúde, non soamente para a saúde da persoa senón tamén para a contorna e o medio ambiente.
  • Explicar como funcionan algúns Métodos Naturais e Procedementos de Saúde e a súa aplicación practica profesional Naturopatica
  • Que o público, en xeral, coñeza que o profesional que aplica os Metodos Naturais e Procedementos de Saúde é o Naturópata.

A Organizacion Colexial Naturopatica FENACO, conta cunha implantacion maioritaria no sector Naturopatico e fundaméntase na defensa da Naturopatia, tanto da profesion como dos profesionais que a exercen. Todos os profesionais Naturopatas temos que traballar desde o noso ambito profesional, sen importar cal é a ferramenta que utilicemos (quiromasaje, acupuntura, osteopatia, shiatsu, homeopatia, reflexologia, iridologia, herbologia, esencias florais….) para facer realidade as nosas reivindicacións historicas.

Para máis informacion I Congreso Galego de Naturopatia