I Congrés Català de Naturopatía, amb el lema «La Naturopatía, una Professió amb Història».

L’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya, organitza a Terrassa (Barcelona), el proper dia 28 de Gener, l’I Congrés Català de Naturopatía, amb el lema «La Naturopatía, una Professió amb Història».

L’I Congrés Català de Naturopatía que anem a celebrar a Terrassa està emmarcat dins del conjunt d’activitats científiques, professionals i corporatives que l’Organització Col·legial Naturopática, organitza dirigit als professionals, usuaris, empresaris, estudiants, centres de formació, herbolarios, centres de herbodietética, editorials que conformen la Professió Naturopática. Pretenem que tingui una periodicitat anual per oferir un espai que fomenti l’intercanvi d’experiències professionals, docents, investigadores, empresarials etc…, així com ser un aparador per als productes i serveis més innovadors del sector Naturopático.

Aquest I Congrés Català de Naturopatía, que anem a celebrar a Terrassa el 28 de Gener de 2017, pretén seguir donant a conèixer el procés d’integració de la Naturopatía com un servei més de salut, ja que la demanda dels Serveis Professionals de Naturopatía, que estan funcionant a Catalunya a nivell privat, està en augment. En el procés de reconeixement de la labor que realitza el professional Naturòpata, s’espera comptar amb el suport de les administracions públiques, sindicats, organitzacions empresarials i els partits polítics perquè coneguin el pla de regulació de l’Organització Col·legial Naturopática, que beneficiarà a la societat Catalana en el seu conjunt, amb prestacions de Serveis Professionals de Naturopatía d’alta qualitat.

Els temes centrals que abordarà l’I Congrés Català de Naturpopatía té a veure amb l’evolució de l’oferta dels Serveis Professionals de Naturopatía i la seva implantació en la societat catalana, la relacions amb l’administració, i sobretot, la professionalització i la qualitat en l’atenció, que és el que distingeix als Professionals Naturòpates Col·legiats.

Els objectius bàsics que estableix l’organització d’aquest Congrés, obert a tot tipus de públic, són:

• Exposar els canvis que s’estan produint en la concepció de la salut i l’augment de la demanda dels Serveis Professionals de Naturopatía per part de la societat.

• Donar a conèixer quins són les funcions del professional de la Naturopatía.

• Explicar les diferents tècniques que disposa la Naturopatía.

• Divulgar els Mètodes Naturals i Procediments de Salut com a element bàsic dels autocuidados i autogestió de de salut.

• Exposar la importància cultural i social que té la utilització dels Mètodes Naturals i Procediments de Salut, no solament per a la salut de la persona sinó també per a l’entorn i el medi ambient.

• Explicar com funcionen alguns Mètodes Naturals i Procediments de Salut i la seva aplicació pràctica.

• Que el públic, en general, conegui que el professional que aplica els Mètodes Naturals i Procediments de Salut és el Professional Naturòpata.

L’Organització Col·legial Naturopática, compta amb una implantació majoritària en el sector Naturopático i es fonamenta en la defensa de la Naturopatía, tant de la professió com dels professionals que l’exerceixen. Tots els professionals Naturòpates hem de treballar des del nostre àmbit professional, sense importar com és l’eina que utilitzem (quiromasaje, acupuntura, osteopatía, shiatsu, homeopatia, reflexologia, iridología, herbología, essències florals….) per fer realitat les nostres reivindicacions històriques.

Per a informació i inscripció en: I Congrés Català de Naturopatía

Etiquetas: