I Congrés Català de Naturopatía: un fòrum de debat per a l’intercanvi de coneixements sobre les actuals línies de recerca en Naturopatía

L’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya celebrarà l’I Congrés Català de Naturopatía el proper dia 28 de gener de 2017 a Terrassa (Barcelona) sota el lema «La Naturopatía, una Professió amb Història». Hem treballat amb la major il·lusió en un programa científic que pugui respondre a les expectatives de formació actuals i a les constants novetats que estan sorgint en el nostre mitjà en els últims anys. Anem a abordar els reptes presents i futurs de la Professió Naturopática,com la globalitat i interconnexió professional i corporativa, i que ens permeti seguir avançant en l’oferta de Serveis Professionals de Naturopatía de qualitat i eficiència basat en el mètode científic. Abordarem temes nous, revisarem temes clàssics i també debatrem.

Amb la celebració d’aquest I Congrés Català de Naturopatía pretenem donar respostes a les actuals demandes de Serveis Professionals de Naturopatía i constituir un fòrum de debat per a l’intercanvi de coneixements diversos sobre els mateixos i les actuals línies de recerca en Naturopatía. En els últims anys s’ha fet més evident, la necessitat de tenir un marc conceptual propi de la ciència i professió Naturopática que conjumini recerca i pràctica Naturopática. Aquest procés per unir pràctica assistencial i coneixement científic, té com a principal objectiu el portar-nos a l’excel·lència dels Serveis Professionals de Naturopatía.

Pel que entre els objectius que ens hem marcada per a aquest I Congrés Català de Naturopatía estan:
– Impulsar la recerca en el context de la pràctica professional Naturopática.
– Compartir experiències de recerca des dels àmbits docent i assistencial. Interrelació recerca/pràctica professional.
– Posar en valor el treball del Professional Naturòpata a través de la recerca i de l’investigat. Prestigiar la professió.
– Reivindicar la recerca com a camí d’identitat i autonomia professional dins del marc de les Ciències de la Salut.

I sobre aquest tema, Martí Castelló, president de l’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya subratlla que l’I Congrés Català de Naturopatía «també té la pretensió de posar en relleu la necessitat de seguir potenciant els aspectes formatius i de recerca de la professió Naturopática per anar-se adaptant a les noves demandes tant en quantitat i qualitat per part dels usuaris dels Serveis Professionals de Naturopatía a Catalunya».

Per a informació i inscripció en: I Congrés Català de Naturopatía

Etiquetas: