L’I Congrés Català de Naturopatía consolida el moment expansiu de la Naturopatía, i en particular de la Professió Naturopática a Catalunya

L’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya celebrarà l’I Congrés Català de Naturopatía el proper dia 28 de gener de 2017 en Escola Vilamanyà de Terrassa (Barcelona) sota el lema «La Naturopatía, una Professió amb Història».

La celebració d’aquest I Congrés català de Naturopatía coincideix amb el 95 aniversari de la pràctica de la professió Naturopática a Espanya, concretament s’inicia a Barcelona. La Professió Naturopática ha anat desenvolupant-se professionalment malgrat les traves i dificultats que suposa el començament d’una activitat professional amb gran projecció i incidència en la millora de la salut i qualitat de vida de les persones i de la societat en el seu conjunt. En aquests 95 anys la Naturopatía espanyola (1922 – 2017) s’ha guanyat el seu prestigi. Prestigi professional significa guanyar-se el respecte i admiració dels altres mitjançant la posada de qualitats en el treball com el són la legitimitat, la credibilitat i el treball ben fet.

És per això que aquest I Congrés Català de Naturopatía consolida el moment expansiu de la Naturopatía, i en particular de la Professió Naturopática a Catalunya; sobretot si considerem que la demanda dels Serveis de Mètodes Naturals de Salut («teràpies naturals») oferts pel Professional Naturòpata supera, a Catalunya, la mitjana espanyola.

En aquest Congrés també anem a tenir l’oportunitat d’analitzar l’evolució de la professió naturopática a Catalunya i la seva repercussió en el sector de la salut, benestar i qualitat de vida i, per descomptat, en la societat catalana. I Anem a abordar els reptes presents i futurs de la Professió Naturopática,com la globalitat i interconnexió professional i corporativa, i que ens permeti seguir avançant en l’oferta de Serveis Professionals de Naturopatía de qualitat i eficiència basat en el mètode científic.

Els temes centrals que abordarà el Congrés té a veure amb el procés d’augment en la demanda dels Serveis Professionals de Naturopatía i la seva consolidació en la societat catalana, la relacions amb l’Administració, i sobretot, la professionalització i la qualitat en l’atenció, que és el que distingeix als Professionals Naturòpates Col·legiats. Però a més, destacats ponents exposaran sobre les diferents Mètodes Naturals de Salut («teràpies naturals») que conformen la pràctica professional Naturopática valorant els seus aspectes científics i filosòfics.

Informació i inscripcions en: I Congrés Català de Naturopatía

Etiquetas: