L’I Congrés Català de Naturopatía, pretén ser el punt de trobada de tots els investigadors i professionals Naturòpates catalans

L’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya celebrarà la seva l Congrés Català de Naturopatía a Terrassa (Barcelona) el proper dia 28 de gener sota el lema : «»La Naturopatía, una Professió amb Història», amb l’objectiu de convertir el Congrés en un referent de qualitat científica Naturopática. El Congrés Català de Naturopatía s’estableix com un espai de diàleg i de desenvolupament del saber Naturopático, que proporciona contactes i actualitzant col·laboracions entre investigadors, professionals i estudiants de Naturopatía.

L’I Congrés Català de Naturopatía, pretén ser el punt de trobada de tots els investigadors i professionals Naturòpates catalans que ens permeti posar en comú les recerques més recents en Naturopatía així com difondre i compartir els nous avanços i experiències professionals que s’estan realitzant. Oferint tant un espai on es fomenti la formació i l’actualització permanent dels professionals Naturòpates, com un espai on es vetlli per una adequada praxi en els àmbits d’aplicació de la Naturopatía. Promoure i facilitar l’intercanvi d’idees i experiències entre Professionals Naturòpates, amb la finalitat de seguir avançant en el desenvolupament de la Naturopatía en benefici sempre de l’usuari dels Serveis Professionals de Naturopatía.

Els temes centrals que abordarà el Congrés té a veure amb el procés d’augment en la demanda dels Serveis Professionals de Naturopatía i la seva consolidació en la societat catalana, la relacions amb l’Administració, i sobretot, la professionalització i la qualitat en l’atenció, que és el que distingeix als Professionals Naturòpates Col·legiats. Però a més, destacats ponents exposaran sobre les diferents Mètodes Naturals de Salut («teràpies naturals») que conformen la pràctica professional Naturopática valorant els seus aspectes científics i filosòfics.

Esperem sincerament que aquest I Congrés Català de Naturopatía suposi també un impuls més per seguir movent-nos en aquesta adreça, presentar els últims avanços en la Naturopatía i propiciar una oportunitat per compartir algunes d’aquestes recerques amb la societat.

Informació i inscripcions en: I Congrés Català de Naturopatía

Etiquetas: