L’II Congrés Català de Naturopatía, es configura com a punt de trobada de tots els investigadors i professionals Naturòpates catalans

L’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya celebrarà el seu II Congrés Català de Naturopatía a Tarragona el proper dia 3 de març sota el lema : “La Naturopatía en el marc de les Ciències de la Salut”, amb l’objectiu de convertir el Congrés en un referent de qualitat científica Naturopática. El Congrés Català de Naturopatía està establert com un espai de diàleg i de desenvolupament del saber Naturopático, que proporciona contactes i actualitzant col·laboracions entre investigadors, professionals i estudiants de Naturopatía.

L’II Congrés Català de Naturopatía, es configura com a punt de trobada de tots els investigadors i professionals Naturòpates catalans que ens permeti posar en comú les recerques més recents en Naturopatía així com difondre i compartir els nous avanços i experiències professionals que s’estan realitzant. Oferint tant un espai on es fomenti la formació i l’actualització permanent dels professionals Naturòpates, com un espai on es vetlli per una adequada praxi en els àmbits d’aplicació de la Naturopatía. Promoure i facilitar l’intercanvi d’idees i experiències entre Professionals Naturòpates, amb la finalitat de seguir avançant en el desenvolupament de la Naturopatía en benefici sempre de l’usuari dels Serveis Professionals de Naturopatía.

Els temes centrals que abordarà l’II Congrés té a veure amb el procés d’augment en la demanda dels Serveis Professionals de Naturopatía i la seva consolidació en la societat catalana, la relacions amb l’Administració, i sobretot, la professionalització i la qualitat en l’atenció, que és el que distingeix als Professionals Naturòpates Col·legiats. Però a més, destacats ponents exposaran sobre les diferents Mètodes Naturals de Salut (“teràpies naturals”) que conformen la pràctica professional Naturopática valorant els seus aspectes científics i filosòfics.

Esperem sincerament que aquest II Congrés Català de Naturopatía suposi també un impuls més per seguir movent-nos en aquesta adreça, presentar els últims avanços en la Naturopatía i propiciar una oportunitat per compartir algunes d’aquestes recerques amb la societat.

Per a informació i inscripció en: II Congrés Català de Naturopatía

Etiquetas: