Amb la celebració de l’II Congrés Català de Naturopatía pretenem donar respostes a les actuals demandes de Serveis Professionals de Naturopatía

Tarragona acull el dia 3 de març de 2018 l’II Congrés Català de Naturopatía, que organitza l’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya sota el lema «La Naturopatía en el marc de les Ciències de la Salut» , i en el qual es donaran cita professionals Naturòpates de reconegut prestigi, per exposar, debatre i aprofundir sobre la recerca i pràctica professional Naturopática.

Hem treballat amb la major il·lusió en un programa científic que pugui respondre a les expectatives de formació actuals i a les constants novetats que estan sorgint en el nostre mitjà en els últims anys. Anem a abordar els reptes presents i futurs de la Professió Naturopática,com la globalitat i interconnexió professional i corporativa, i que ens permeti seguir avançant en l’oferta de Serveis Professionals de Naturopatía de qualitat i eficiència basat en el mètode científic. Abordarem temes nous, revisarem temes clàssics i també debatrem.

Amb la celebració d’aquest II Congrés Català de Naturopatía pretenem donar respostes a les actuals demandes de Serveis Professionals de Naturopatía i constituir un fòrum de debat per a l’intercanvi de coneixements diversos sobre els mateixos i les actuals línies de recerca en Naturopatía. En els últims anys s’ha fet més evident, la necessitat de tenir un marc conceptual propi de la ciència i professió Naturopática que conjumini recerca i pràctica Naturopática. Aquest procés per unir pràctica assistencial i coneixement científic, té com a principal objectiu el portar-nos a l’excel·lència dels Serveis Professionals de Naturopatía.

Pel que entre els objectius que ens hem marcada per a aquest II Congrés Català de Naturopatía estan:

– Impulsar la recerca en el context de la pràctica professional Naturopática.

– Compartir experiències de recerca des dels àmbits docent i assistencial. Interrelació recerca/pràctica professional.

– Posar en valor el treball del Professional Naturòpata a través de la recerca i de l’investigat. Prestigiar la professió.

– Reivindicar la recerca com a camí d’identitat i autonomia professional dins del marc de les Ciències de la Salut.

Des del Comitè Organitzador i Científic us convidem a participar. La vostra presència garantirà sens dubte l’èxit del congrés i enriquirà les seves conclusions.

Per a informació i inscripció en: II Congrés Català de Naturopatía

Etiquetas: