Satisfacció en el Comitè Organitzador per l’excel·lent acolliment de l’II Congrés Català de Naturopatía

Una vegada finalitzat l’II Congrés Català de Naturopatía, que s’ha celebrat durant el dissabte 3 de març a Tarragona, podem concloure que el resultat ha estat molt profitós, aconseguint els objectius i expectatives previstes.

Satisfacció en el Comitè Organitzador per l’excel·lent acolliment de l’II Congrés Català de Naturopatía. Les ponències s’han desenvolupat amb l’alt nivell científic esperat per la categoria dels ponents i també va ser destacable l’activa participació dels congressistes, que van fer constar la seva satisfacció per la qualitat de les exposicions dels ponents així com pel nivell organitzatiu.

L’alt grau qualitatiu de les ponències presentades i les aportacions al debat per part dels conferenciants a més de la Taula Rodona sobre el procés de regulació de la Professió Naturopática a Espanya i en la Unió Europea, van ser alguns dels punts que han revertit en l’òptima acceptació de l’Esdeveniment per part del col·lectiu de Professionals Naturòpates i públic en general

El President de l’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya, Oliver Ernst, considera que “l’II Congrés Català de Naturopatía va resultar molt interessant, tant per la qualitat dels ponents i les seves presentacions, com per a l’alt nivell científic de les conferències. Finalment, va ser una satisfacció poder reunir-nos els Professionals Naturòpates, que aprofitem tant els descansos com altres moments per poder intercanviar experiències, coneixements i anècdotes professionals”.

Nicole González, Vicepresidenta de l’Organització Col·legial Naturopática, va afirmar que aquest Esdeveniment “ha permès afermar-nos en el nostre compromís amb la formació i la recerca donant suport continu als professionals de la Naturopatía amb programes de qualitat i excel·lència científica”. Per tot això, durant l’acte es va poder apreciar un clima molt positiu entre tots els assistents els qui, al seu torn, van valorar molt satisfactòriament la creació d’iniciatives de formació en la recerca Naturopática.

Per la seva banda, el president de l’Organització Col·legial Naturopática, Manuel Navarro va destacar l’acolliment entre els associats que ha tingut la II edició del Congrés Català de Naturopatía, així com l’activa participació dels assistents al debat generat en les diferents ponències i en la Taula Rodona. L’experiència ha estat eminentment creativa i enriquidora, ja que el que en el seu inici era un gran repte, donar contingut científic de qualitat i d’interès al nostre Congrés, s’ha transformat en una oportunitat per créixer personal i professionalment, gràcies a la sinergia i al treball en equip, al compromís, entusiasme i dedicació.

Etiquetas: