El pròxim dia 23 de febrer, l’Organització Col·legial Naturopática de la Comunitat Valenciana celebra la 4a edició del Congrés de la Professió Naturopática

El pròxim dia 23 de febrer, l’Organització Col·legial Naturopática de la Comunitat Valenciana celebra la 4a edició del Congrés de la Professió Naturopática Comunitat Valenciana “Memorial Carlos Lestón” a Alacant amb l’objectiu de continuar consolidant la Professió Naturopática, augmentant la seua visibilitat i acostant més i millor els Servicis Professionals de Naturopatia a la societat.

El Congrés de la Professió Naturopática Comunitat Valenciana “Memorial Carlos Lestón”;está contribuint d’una forma singular a l’esforç realitzat per la nostra Organització Col·legial Naturopática per difondre, promocionar i consolidar la Professió Naturopática, i s’ha convertit en referència obligada per a tota la professió Naturopática a la Comunitat Valenciana.”

En estos anys, s’han realitzat avanços notables en la demarcació de la disciplina Naturopática dins del marc de les Ciències de la Salut, així com en la seua presència i prestigi social. Així mateix, a poc a poc es van ocupant els espais de professionalitat que ens correspon per dret propi, la qual cosa obrirà, sens dubte, noves vies per a la consolidació de la Professió Naturopática a la Comunitat Valenciana.

El Congrés de la Professió Naturopática Comunitat Valenciana “Memorial Carlos Lestón” és un fidel reflectisc d’este creixement, com demostra el fet de l’interés creixent en cada un d’ells, conseqüència de la bona imatge i identitat, dels continguts de les conferències i activitats presentades, que són del grat del col·lectiu de Professionals Naturòpates i usuaris dels Servicis Professionals de Naturopatia

Un dels nostres objectius fonamentals ha sigut el de dotar al Congrés de la Professió Naturopática Comunitat Valenciana “Memorial Carlos Lestón” d’una personalitat pròpia, d’una marca diferenciadora, i que reflectisca que és el nostre, dels Professionals Naturòpates.

Per a informació i inscripcions IV Congrés de la Professió Naturopática Comunitat Valenciana “Memorial Carlos Lestón”.

Etiquetas: