Tot preparat perquè, durant tot el dia 23 de febrer, l’Organització Col·legial Naturopática de la Comunitat Valenciana celebre el seu IV Congrés a Alacant.

Tot preparat perquè, durant tot el dia 23 de febrer de 2019, l’Organització Col·legial Naturopática de la Comunitat Valenciana celebre el seu IV Congrés de la Professió Naturopática a Alacant. Conferències i taula redona, i sobretot molta informació pràctica ompliran este dia de programa científic que han marcat els organitzadors d’este esdeveniment.

El Congrés de la Profesiòn Naturopática “Memorial Carlos Lestón” amb la seua IV edició, ja s’ha implantat com a esdeveniment líder de la professió Naturopática a la Comunitat Valenciana. Este esdeveniment oferix un espai per a fomentar l’intercanvi d’experiències professionals, docents, investigadores, empresarials etc…, així com ser un aparador per als productes i servicis més innovadors de la Professió Naturopática.

L’Organització Col·legial Naturopática vol posar en relleu la capacitat i importància de l’activitat investigadora que desenrotllen els Professionals Naturòpates Col·legiats que exercixen la seua activitat professional a la Comunitat Valenciana i per a això manté la seua aposta d’impulsar la investigació Naturopática per a conscienciar els professionals Naturòpates de la necessitat d’integrar-la en la pràctica diària. Justininiano Ferré, Coordinador del IV Congrés de la Professió Naturopática “Memorial Carlos Lestón” subratlla que este Congrés també pretén recalcar la necessitat de continuar potenciant els aspectes formatius i d’investigació de la professió Naturopática per a anar-se’n adaptant a les noves demandes tant en quantitat i qualitat per part dels usuaris dels Servicis Professionals de Naturopatia a la Comunitat Valenciana.

En este camp, l’Organització Col·legial Naturopática contínua desenrotllant les línies bàsiques per a la formació dels Professionals Naturòpates dedicats a la formació i didàctica, tant en els llocs de Direcció de Centres Formatius com a Docents particulars o formant part del cos del professorat de la Xarxa Centres Homologats per l’Organització Col·legial Naturopática.

Etiquetas: