Conclusions de la Taula Redona celebrada durant el IV Congrés de la Professió Naturopática Comunitat Valenciana “Memorial Carlos Lestón”

Dins de les activitats del IV Congrés de la Professió Naturopática Comunitat Valenciana “Memorial Carlos Lestón” celebrat ahir dissabte 23 de febrer a Alacant, estava programada una Taula Redona on membres de la Junta de Govern de l’Organització Col·legial Naturopática van exposar una sèrie de dades respecte a la situació actual de la Professió Naturopática tantivo a Espanya com a nivell internacional, tant a nivell laboral com a professional i empresarial; com a les relacions amb l’Organització Mundial de la Salut que realitza la Federaciòn Mundial de Naturopatia WNF; igualment va fer referència a l’actual creixement de la demanda dels Servicis Professionals de Naturopatia derivant-se d’això l’activació dels mateixos en general; estes dades de referència se situa pràcticament a nivell de la Unió Europea prenent com a tal l’activitat professional dels Heilpraktiker (Naturòpates) alemanys, per la qual cosa el referent se situa en l’últim lustre prop del 30% de creixement de la demanda dels Servicis Professionals de Naturopatia.

Un altre punt punt que també es va destacar en el debat de la Taula Redona és la importància que l’Organització Col·legial Naturopática atorga a la nomenclatura i definicions professionals com a element nuclear perquè els usuaris dels Servicis Professionals de Naturopatia sàpien en tot moment triar el professional Naturòpata adequat; per a això els Professionals Naturòpates Col·legiats insistim a utilitzar la nomenclatura i taxonomia Naturopática en tot aquells elements i suports publicitaris per a així millorar la imatge corporativa i com a conseqüència guanyar efectivitat en les campanyes identitàries i de publicitat que l’Organització Col·legial Naturopática està realitzant. Destacant la importància de mantindre en tot moment la cohesió semàntica i les ensenyes corporatives ja que d’esta manera ens beneficiem tots els Professionals Naturòpates Col·legiats, va sentenciar el President de l’Organització Col·legial Naturopática , Manuel Navarro, que junt amb Nicole González, Vicepresidenta Executiva de l’Organització Col·legial Naturopática; Justiniàno Ferré, Delegat de l’Organització Col·legial Naturopática a Alacant i Coordinador de l’Esdeveniment, i Juan Antonio García, Secretari de l’Organització Col·legial Naturopática de la Regió de Múrcia van compartir el desenrotllament dels debats.

D’altra banda, en la Taula Redona, també es va exposar les competència del professional Naturòpata, com un altre element necessari per a afrontar la competitivitat dels Servicis Professionals de Naturopatia, que queden definides de la manera següent: Els professionals Naturòpates contribuiran a millorar y/ o mantindre la qualitat de vida de les persones i del seu entorn ecosocial a través d’una àmplia oferta integral i global de Servicis Personals de caràcter sociosanitari , agilitzant la presa de decisions per mitjà d’una metodologia fonamentada en els avanços produïts en el camp de l’educació i promoció de la salut, l’ètica i l’evidència científica dels Mètodes Naturals i Tradicionals de Salut aconseguida a través d’una activitat investigadora directament relacionada amb la pràctica sociosanitària. La Naturopatia i les seues diverses especialitats desenrotllen les pràctiques de restabliment, manteniment i millora de l’estat de salut per estimulació de processos naturals.

I com a conseqüències d’estes competències, i per a afavorir tant la investigació com el desenrotllament professional Naturopático, com a elements claus de la millora de l’oferta dels productes i servicis Naturopáticos, també es va recalcar quals són les especialitats Naturopáticas com un altre element important a l’hora, tant d’incorporació al mercat laboral, com ser un referent per a les reivindicacions sociolaborals. Les diverses especialitats Naturopáticas s’enquadren de la manera següent:

  1. Naturopatia Alimentària o TROFOLOGIA (Dietètica, Nutrició, Bromatologia, Gastronomia, Nutrició Ortomolecular….. 
  2. Naturopatia Fitocomplementaria o HERBOLOGIA (Herbología, Olis Essencials, Essències Florales…) 
  3. Estímuls Naturals (Aigua, Terra, Sol, Aire…) 
  4. Naturopatia Manual o HAPTOLOGÍA (Quiromassatge, Osteopatia, Shiatsu, Reflexologia podal, Drenatge Limfàtic, Tuina, Teràpia Craneosacral, Reiki, Kinesiología…) 
  5. Naturopatia Sensorial (Musica, So, Colores…) 
  6. Naturopatia Funcional (Oligocatalisis, Biosales, Litodequelación, Homeopatia, Espagiria…)
  7. Naturopatia Psicofísica (Relaxació, PNL, Visualització Creativa, Pensament Positivo…) 
  8. Naturopatia Energètica (Acupuntura, Auriculopuntura, Craneopuntura , El seu – Yok, Geobiologia, Feng – Shui, Tècniques amb Imanes..) 
  9. Naturopatia Ergásica (Ioga, Taichi, Qi Gong, Moviments de Salut…)

Conclusions de la Taula Redona celebrada durant el IV Congrés de la Professió Naturopática Comunitat Valenciana “Memorial Carlos Lestón”

Des del temps transcorregut de la celebració de l’anterior Congrés ha sigut valorat per part de l’Organització Col·legial Naturopática de la Comunitat Valenciana com “un pas més per a la consolidació de la professió Naturopática a la Comunitat Valenciana, sobretot per la seua àmplia tradició històrica, i, que a poc a poc es va fent un buit dins de les prestacions de servicis de salut, benestar i qualitat de vida”.

I deixem clar que l’exercici de la Naturopatia té el seu estatus de legalitat a Espanya des de 1990, que té el seu desenrotllament sociolaboral i professional, que l’any que ve complirem trenta anys d’exercici legal de la Naturopatia a Espanya (1990- 2020) amb tot el desenrotllament professional i avanços en la prestació de Servicis Professionals de Naturopatia. Espanya és un estat social i democràtic de dret. I, repetimo, els Professionals Naturòpates Col·legiats estem legalitzats des de 1990 a Espanya i treballem sense cap tipus de problemes exercint la nostra labor professional suportada pel mètode científic. Els usuaris dels Servicis Professionals de Naturopatia ens trien lliurement.


El desenrotllament dels coneixements Naturopáticos i la consecució de l’excel·lència professional, de cara a millorar els Servicis Professionals de Naturopatia que es presta a la ciutadania, són objectius permanents de l’Organització Col·legial Naturopática. Per això exhortem a totes les Administracions Públiques competents a què assumisquen la responsabilitat que a cada un d’ells li correspon, per a aconseguir el ple reconeixement de la Professió Naturopática. La formació i la investigació Naturopática són eixos fonamentals en la promoció, desenrotllament i implantació dels Servicis Professionals de Naturopatía;por això des de l’Organització Col·legial Naturopática potenciem i propiciem models de formació adequats a la demanda de los Servicis Professionals de Naturopatia cada vegada més demandats per la societat a qui es deu el Professional Naturòpata Col·legiat; al mateix temps que també incentivem i apostem per la investigació com a element de solidesa de la pràctica professional Naturopática.

Etiquetas: