El dissabte 6 d’abril de 2019 l’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya organitza l’III Congrés Català de Naturopatía a Barcelona sota el lema : “La Naturopatía, La nostra Professió, està present”

El dissabte 6 d’abril de 2019 l’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya organitza l’III Congrés Català de Naturopatía a Barcelona sota el lema : “La Naturopatía, La nostra Professió, està present“, amb l’objectiu de continuar consolidant la Professió Naturopática, i acostar més i millor els Serveis Professionals de Naturopatía a la societat catalana.

El Congrés Català de Naturopatía està contribuint d’una forma notable a l’esforç realitzat per l’Organització Col·legial Naturopática per difondre, promocionar i consolidar la Professió Naturopática, i s’ha convertit en referència obligada per a tota la professió Naturopática a Catalunya.

El Congrés Català de Naturopatía és un fidel reflex d’aquest creixement, com demostra el fet de l’interès creixent en cadascun d’ells, conseqüència de la bona imatge i identitat, dels continguts de les conferències i activitats presentades, que són del grat del col·lectiu de Professionals Naturòpates Col·legiats.

En aquest III Congrés Català de Naturopatía, afirma Nora Villafranca, Coordinadora de l’esdeveniment i Delegada de l’Organització Col·legial Naturopática a Catalunya, hem realitzat un important esforç per elaborar un programa professional variat, que reculli tots els àmbits de treball i interès del Professional Naturòpata i que sigui presentat per ponents de prestigi”.

Un dels nostres objectius fonamentals ha estat el de dotar al Congrés Català de Naturopatíad’una personalitat pròpia, d’una marca diferenciadora, i que reflecteixi que és nostre, dels Professionals Naturòpates.

Informació i inscripcions: III Congrés Català de Naturopatía

Etiquetas: