III Congrés Català de Naturopatía, un fòrum de debat per a l’intercanvi de coneixements sobre les actuals línies de recerca en Naturopatía

L’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya celebrarà l’III Congrés Català de Naturopatía el pròxim dia 6 d’abril de 2019 a Barcelona sota el lema “La Naturopatía, La nostra Professió, està present“, lema que porten tots els Congressos de Naturopatía que celebrem aquest any 2019. Amb certesa i orgull professional, afirmem que la nostra professió, la Naturopatía, està present i té una reconeguda utilitat per a la societat.

Hem treballat amb la major il·lusió en un programa científic que pugui respondre a les expectatives de formació actuals i a les constants novetats que estan sorgint en el nostre mitjà en els últims anys. Abordarem els reptes presents i futurs de la Professió Naturopática,com la globalitat i interconnexió professional i corporativa, i que ens permeti continuar avançant en l’oferta de Serveis Professionals de Naturopatía de qualitat i eficiència basat en el mètode científic. Abordarem temes nous, revisarem temes clàssics i també debatrem.

Amb la celebració d’aquest III Congrés Català de Naturopatía pretenem donar respostes a les actuals demandes de Serveis Professionals de Naturopatía i constituir un fòrum de debat per a l’intercanvi de coneixements diversos sobre els mateixos i les actuals línies de recerca en Naturopatía. En els últims anys s’ha fet més evident, la necessitat de tenir un marc conceptual propi de la ciència i professió Naturopáticaque conjumini recerca i pràctica Naturopática. Aquest procés per unir pràctica assistencial i coneixement científic, té com a principal objectiu el portar-nos a l’excel·lència dels Serveis Professionals de Naturopatía.

Pel que entre els objectius que ens hem marcada per a aquest III Congrés Català de Naturopatía estan:

– Impulsar la recerca en el context de la pràctica professional Naturopática.

– Compartir experiències de recerca des dels àmbits docent i assistencial. Interrelació recerca/pràctica professional.

– Posar en valor el treball del Professional Naturòpata a través de la recerca i de l’investigat. Prestigiar la professió.

– Reivindicar la recerca com a camí d’identitat i autonomia professional dins del marc de les Ciències de la Salut.

I sobre aquest tema, Nora Villafranca, Delegada de l’Organització Col·legial Naturopática a Barcelona i Coordinadora de l’esdeveniment de Catalunya subratlla que l’III Congrés Català de Naturopatía “també té la pretensió de posar en relleu la necessitat de continuar potenciant els aspectes formatius i de recerca de la professió Naturopática per a anar-se adaptant a les noves demandes tant en quantitat i qualitat per part dels usuaris dels Serveis Professionals de Naturopatía a Catalunya“.

Informació i inscripcions: III Congrés Català de Naturopatía

Etiquetas: