III Congrés Català de Naturopatia: “Reivindicar la investigació com a camí d’identitat i autonomia professional dins el marc de les Ciències de la Salut.”

Sota el lema “La Naturopatia, La nostra Professió, està present”, lema que porten tots els Congressos de Naturopatia que celebrem aquest any 2019. Amb certesa i orgull professional, afirmem que la nostra professió, la Naturopatia, està present i té una reconeguda utilitat per la societat. L’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya organitza el III Congrés Català de Naturopatia que s’organitza a Barcelona el dia 6 d’abril de el 2019.

En aquesta ocasió l’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya és la que se situa al capdavant de l’organització amb l’objectiu de convertir al Congrés en un referent de qualitat científica. A més d’estimular l’activitat professional del Naturòpata mitjançant l’intercanvi d’informació i l’establiment de contactes de caràcter professional en aquesta trobada multidisciplinària al voltant dels Mètodes Naturals i Tradicionals de Salut, eines que utilitza el Naturòpata en la seva pràctica professional.

Els canvis i tendències en la demanda de serveis de salut han imposat nous rols en la pràctica professional de la Naturopatia. Per tal sentit, cada dia la qualitat dels Serveis Professionals de Naturopatia estan sent demandat per la ciutadania. Posant èmfasi en totes aquelles activitats que contribueixen a millorar els estàndards de qualitat dels Serveis Professionals de Naturopatia que es desitja atorgar als usuaris, famílies i comunitat, atorgant-li legitimitat social a la Professió Naturopática.

Aquest esdeveniment servirà per generar nous coneixements, enfortir les competències professionals, sensibilitzar els participants sobre aspectes relacionats a la qualitat dels Serveis Professionals de Naturopatia dins el context científic. Així mateix ens permetrà seguir avançant en la visibilitat de la Professió Naturopática. 
Hi participen Professionals Naturópatas, els quals posseeixen gran sensibilitat humana contribuint així a l’avanç de la professió de la Naturopatia a Catalunya. 
Els objectius generals del III Congrés Català de Naturopatia es nuclean al voltant de: 
1. Internalitzar i enfortir les competències en els professionals Naturópatas en aspectes relacionats amb la qualitat dels Serveis Professionals de Naturopatia. 
2. Demostrar als participants els resultats d’investigacions realitzades per Professionals Naturópatas Col·legiats fomentant la realització de treballs d’investigació. 
I Com a objectius específics: 
Impulsar la recerca en el context de la pràctica professional Naturopática. 
– Compartir experiències de recerca des dels àmbits docent i assistencial. Interrelació investigació / pràctica professional. 
Posar en valor el treball del Professional Naturòpata Col·legiat a través de la investigació i del que investigat. Prestigiar la professió. 
Reivindicar la investigació com a camí d’identitat i autonomia professional dins el marc de les Ciències de la Salut. Així doncs, aquest III Congrés Català de Naturopatia també pretén contribuir a l’assoliment de la qualitat dels Serveis Professionals de Naturopatia basats en l’evidència científica. 
Informació i inscripcions: III Congrés Català de Naturopatia
Etiquetas: