III Congrés Català de Naturopatia: “Impulsar la recerca en el context de la pràctica professional Naturopática”

Des de la Organizaciòn Col·legial Naturopática de Catalunya organitzem tots els anys un Congrés de Naturopatia. Sota el lema “La Naturopatia, La nostra Professió, està present”, lema que porten tots els Congressos de Naturopatia que celebrem aquest any 2019. Amb certesa i orgull professional, afirmem que la nostra professió, la Naturopatia, està present i té una reconeguda utilitat per la societat. L’Organització Col·legial Naturopática de Catalunya organitza el III Congrés Català de Naturopatia que s’organitza a Barcelona el dia 6 d’abril de el 2019. 

Seguint amb la línia de recerca i desenvolupament de la Organizaciòn Col·legial Naturopática, vam realitzar per tercer any consecutiu aquest Congrés Català de Naturopatia. Sabent la importància que té la formació i progrés de la Professió Naturopática, aquest III Congrés Català de Naturopatia és la continuïtat en la promoció i difusió del coneixement científic naturopàtic que consolidem en els congressos anteriors. 
Els objectius generals del III Congrés Català de Naturopatia es nuclean al voltant de: 
1. Internalitzar i enfortir les competències en els professionals Naturópatas en aspectes relacionats amb la qualitat dels Serveis Professionals de Naturopatia. 
2. Demostrar als participants els resultats d’investigacions realitzades per Professionals Naturópatas Col·legiats fomentant la realització de treballs d’investigació. 
I Com a objectius específics: 
Impulsar la recerca en el context de la pràctica professional Naturopática. 
Compartir experiències de recerca des dels àmbits docent i assistencial. Interrelació investigació / pràctica professional. 
Posar en valor el treball del Professional Naturòpata Col·legiat a través de la investigació i del que investigat. Prestigiar la professió. 
Reivindicar la investigació com a camí d’identitat i autonomia professional dins el marc de les Ciències de la Salut. 
Així doncs, aquest III Congrés Català de Naturopatia també pretén contribuir a l’assoliment de la qualitat dels Serveis Professionals de Naturopatia basats en l’evidència científica. 
Informació i inscripcions: III Congrés Català de Naturopatia
Etiquetas: